Liên hệ

Khách sạn Opera

R2 – 27 – 28 Nam Quang 1

Phú Mỹ Hưng,

Phường Tân Phong, Quận 7

Thành phố Hồ Chí Minh,

Việt Nam

Số điện thoại: +84 28 5412 3919, +84 28 5412 3989, 0938 245 335

E-mail: res@hotelopera.asia

www.hotelopera.asia
Tên của bạn (bắt buộc)

Địa chỉ Email (bắt buộc)

Tiêu đề:

Thông điệp